Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • TÌM THẤY 43 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Cấp lại thẻ công chứng viên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  13
  Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  14
  Cấp phép Thành lập Văn phòng giám định tư pháp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  15
  Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  16
  17
  Cấp Thẻ công chứng viên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  18
  Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  19
  20
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017